ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

pic.jpg
Κρεμαστή
Ρόδος - Τ.Κ.: 85104
e-mail: orismon@otenet.gr

ΕΤΑΙΡΟΙ:
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Δ/νση κατοικίας: Μ. Πετρίδη 48, ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ, ΡΟΔΟΣ
1) κεφαλαιακή εισφορά αξίας 1.900,00 Ευρώ, έλαβε 19 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας 100 ευρώ έκαστο
2) εξωκεφαλαιακή εισφορά αξίας 0,00
3) εγγυητική εισφορά αξίας 0,00

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
Δ/νση κατοικίας: Μ. Πετρίδη 48, ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ, ΡΟΔΟΣ
1) κεφαλαιακή εισφορά αξίας 100,00 Ευρώ, έλαβε 1 εταιρικό μερίδιο ονομαστικής αξίας 100 ευρώ έκαστο
2) εξωκεφαλαιακή εισφορά αξίας 0,00
3) εγγυητική εισφορά αξίας 0,00

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ:
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Οικονομικές καταστάσεις
 
Χρήση 2022    
Χρήση 2021    
Χρήση 2020    
     
     
     
     
Ανακοινώσεις
 
     
     
     
     
     
     
     
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ